ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

කුරුණෑගල වැල්ලව නිවසක් සහ කඩකාමර දෙකක් විකිණීම ඇත පුද්ගලික

1 month ago ඉඩකඩම් Kurunegala   28 නැරඹුම්

₨5,800,000

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3
  • -big-4
  • -big-5
  • -big-6
  • -big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kurunegala
මිල: ₨5,800,000

කුරුණෑගල වැල්ලව නිවසක් සහ කඩකාමර දෙකක් විකිණීම ඇත

P.30

ලක්ෂ 58

Mila ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක

0776462271


 
Post Your Ad