ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes. ( 076 70 79 063 ) පුද්ගලික

3 months ago අධ්‍යාපනය Homagama   35 නැරඹුම්

₨ --

  • japanese-language-classes-076-70-79-063-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Homagama
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

O/L, A/L, JLPT / NAT විභාග සදහා සූදානම් කරවීම.

කුඩා ළමුන් සදහා පන්ති (01 වසර සිට 09 වසර දක්වා)

ජපන් භාෂාව කථා කිරීම පුහුණු කිරීම.

ඔබ ජපන් භාෂා විභාග සමත්වීමෙන් පසු ඔබට ජපන් යාමට අවශ්‍ය නම් විශ්වාසදායී සහ ඉතා අඩු මුදලකට VISA ලබා ගැනීමට හැකි ආයතනයන් වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත.

මහරගම, හෝමාගම, ගොඩගම, අතුරුගිරිය, හංවැල්ල, පාදුක්ක, හොරණ, ඉංගිරිය ප්‍රදේශයන්හි පන්ති පැවැත්වේ.

ගැහැණු ළමුණ් සදහා නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ.

රාතී පන්ති පැවැත්ෙව්.

ජපානයේදී ජපන් භාෂා උපාධිය හැදෑරූ ගුරුවරුයක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

500 per hour

076 70 79 063


 
Post Your Ad