ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

නිවසක් විකිණීමට ගල්නෑව පුද්ගලික

9 months ago ඉඩකඩම් Anuradhapura   240 නැරඹුම්

₨3,300,000

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3
  • -big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Anuradhapura
මිල: ₨3,300,000

ජලය,විදුලිය,පාසලට නගරයට ඉතාම ආසන්නව,පිරිසිදු ඔප්පු,සියලුම අංග සම්පූර්ණ වලින් යුතු නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට.වැඩි විස්තර සඳහා පහත දුරකථන අමතන්න.


 
Post Your Ad