ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

රතු දෙලුම් පැල විකිනිමට ඇත පුද්ගලික

6 months ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Habarana   78 නැරඹුම්

₨1,000

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3
  • -big-4
  • -big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Habarana
මිල: ₨1,000

රතු දෙලුම් පැල විකිනිමට ඇත

ඉන්දියාවේන් ආනයනය කරන
(දෙලුම් අතු පැල වගාවක් පටන් ගනිමු )
Red angel පටන් ගමු 
නිවසට එක පැලයක් හදගත්තත් හොදටම ඇති 
සැම පළාතකම හදන්න පුලුවන් 
හොදින් වැඩුනු ගහකින් සාමාන්‍ය 
50kg 60 kg කඩන්න පුලුවන්

දැනට මේ දෙලුම්.ගෙඩ්යක මිල රැ ( 250/300 යක් )
මිල වේනවා 
ඔබට වාගාවක් විඩිහට පටන් ගන්නත් පුලුවන් 
පැලයක මිල රැ 1000 යි 
කුරිය පහසුකම් ඇත  
Post Your Ad