ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Airport Fence (එයාපෝර්ට් දැල) / Security Blade පුද්ගලික

8 months ago වෙනත් Kottawa   94 නැරඹුම්

₨1,200

  • airport-fence-security-blade-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kottawa
මිල: ₨1,200

ඔබගේ ප්රශ්නයට මෙන්න ඉතා ලාබදායි විසදුම.

Security camera (CCTV) දාලා හොරුන්ව නවත්වන්න බැරිද?

විදුලි සැපයුම විසන්ධි කළ විට නිවසේ ආරක්ෂාව මදිද?

වදුරන්ගේ සහ රිලවුන් පැනීම නිසා වහලයේ උළු සහ ෂීට් කැඩෙනවාද?

පොල්, මයියොක්කා වැනි අල සහ බෝග සහිත වගා බිමට වල් ඌරන්ගෙන්, එළුවන්ගෙන්, හරකුන්ගෙන් හානිද?

රවුමේ වට ප්රමාණය සහ ආවරණය කළ යුතු දිග අනුව මිල තීරණය වේ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ඔබගේ හිස් ඉඩමට කුණු දැමීම, වෙනත් වාහන ගාල් කිරීම නතර කර ගන්නට අවශ්යද?

අනිත් ඉඩමෙන් ඔබගේ ඉඩම වෙන් කර ගැනීමට අවශ්යද???

පැත්තෙන් ඇති පරිසරයේ සුන්දරත්වය විදීමට අවශ්යද??

තාප්පයක් බැද ගැනීමට සල්ලි නැතුව ඉන්නවාද??

ඔබ දන්නවාද??

* තාවකාලික තාප්පයක් බදිනවාට වඩා දැල ගැසීම ලාභ බව,

*ඕනෑම අවස්තාවකදී ගළවා වෙනත් තැනකට උවද සවි කළ හැකි බව,

* ගොඩනැගිල්ලේ පෙනුම හා වාතාශ්රය ලැබීම වැඩි කරගත හැකි බව,

* ඉතා අඩු කාලයකින් නිම කර ගැනීමට හැකි බව

වගකීමක් සහිතව ඉතා උසස් අමු ද්රව්ය වලින් ගුණාත්මක නිමාවකින් වෙළද පොළේ අවම හා සාධාරණ මිලකට සේවය ලබා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න...

අය කිරීම් දැලේ උස අනුවද ඝනකමේ මට්ටම අනුව සහ ඉදි කිරීමේ ක්රමය අනුවද වෙනස් වේ. එම නිසා පහත විස්තරය මගින් එය පැහැදිලි කර ඇත.

උස - 3' , 4' , 5' 6' , 6'6" , 7' , 8' , 10' , 13'

පාසල්, අධ්යාපන ආයතන හා ආගමික ස්ථාන සදහා විශේෂ අයකිරීම්.

3 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 700.00 / 895.00 / 1050.00
Gauge 10: Starting from Rs. 800.00 / 980.00 / 1150.00

4 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 850.00 / 985.00 / 1160.00
Gauge 10: Starting from Rs. 925.00 / 1065.00 / 1250.00

5 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 1000.00 / 1130.00 / 1330.00
Gauge 10: Starting from Rs. 1150.00 / 1235.00 / 1450.00

6 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 1200.00 / 1420.00 / 1670.00 
Gauge 10: Starting from Rs. 1350.00 / 1550.00 / 1820.00

6.5 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 1400.00 / 1560.00 / 1830.00
Gauge 10: Starting from Rs. 1525.00 / 1690.00 / 1985.00

7 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 1575.00 / 1660.00 / 1950.00 
Gauge 10: Starting from Rs. 1625.00 / 1795.00 / 2110.00

8 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 1750.00 / 1955.00 / 2300.00 
Gauge 10: Starting from Rs. 1925.00 / 2120.00 / 2490.00

10 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 2150.00 / 2230.00 / 2620.00 
Gauge 10: Starting from Rs. 2325.00 / 2435.00 / 2860.00

13 feet height Chain link mesh with fee with materials and labor (Per foot)
Gauge 12: Starting from Rs. 2375.00 / 2985.00 / 3510.00 
Gauge 10: Starting from Rs. 2525.00 / 2405.00 / 3830.00

Security blade fee with materials and labor (Per foot)
On the 6 feet wall Level 
Without frame: Starting from Rs. 490.00
With Frame: Starting from Rs. 675.00
(Ground Level Fee is different)

Foundation දැමීමට අවශ්ය නම් ඒ සදහා වෙනම අය කිරීමක් කරනු ලැබේ.


 
Post Your Ad