ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bajaj three wheeles පුද්ගලික

8 months ago වාහන Colombo   114 නැරඹුම්

₨600,000

  • bajaj-three-wheeles-big-0
  • bajaj-three-wheeles-big-1
  • bajaj-three-wheeles-big-2
  • bajaj-three-wheeles-big-3
  • bajaj-three-wheeles-big-4
  • bajaj-three-wheeles-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨600,000

හොඳම තත්වයේ වාහනයක් 

කරන්න කියිම දෙයක් නැ

වහන මරැක් උනත්

වහනය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පමණක් මිල ගනන් කතා කරගත හැක

කඩුවෙල 0756651451 
මිල 600000


 
Post Your Ad