ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bolero Maxxitruck Plus 2016 පුද්ගලික

1 week ago වාහන Matara   14 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Matara
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Bolero Maxxitruck Plus

Manufactured 2016

1 st owner

Canopy

Power steering
A/C working
Good condition
Quick sale
Call for more details
0714278507
0777861660


 
Post Your Ad