ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand New 5BR Super Luxury Apartment for Rent or Sale in Colombo 4 පුද්ගලික

9 months ago ඉඩකඩම් Colombo 2   80 නැරඹුම්

₨180,000

  • brand-new-5br-super-luxury-apartment-for-rent-or-sale-in-colombo-4-big-0
  • brand-new-5br-super-luxury-apartment-for-rent-or-sale-in-colombo-4-big-1
  • brand-new-5br-super-luxury-apartment-for-rent-or-sale-in-colombo-4-big-2
  • brand-new-5br-super-luxury-apartment-for-rent-or-sale-in-colombo-4-big-3
  • brand-new-5br-super-luxury-apartment-for-rent-or-sale-in-colombo-4-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 2
මිල: ₨180,000

Brand New Luxury Apartment for Rent or Sale in Bambalapitiya

Also Rent Rs.180,000 Per Month

Call for More Details: 0712343979

Selling Price: Rs.48 Million

5 Bedrooms 
4 Luxury Bathrooms 
Large Halls 
Balconies 
2160 Sq.Ft. 
Urgent Rent or Sale
(Posting Behalf of a Friend; So Do Not Comment to This Ads)


 
Post Your Ad