ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new Hotel for sale in Seeduwa, Katunayake. පුද්ගලික

8 months ago ඉඩකඩම් Gampaha   72 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Brand new Hotel for sale in Seeduwa, Katunayake. The property is located at Dharshana Mawatha, Liyanagemulla, just 150 meters from Colombo-Negombo Road. Only 800 meters to Colombo-Katunayake expressway interchange and 3 km distance to Bandaranike International airport. There are many tourist hotels around the property and also the area is highly recognized for commercial purpose as well. Built on 13.5 Perches Land, approx. 11,200 Sq.Ft. including spacious 5 storied building with 15 air conditioned deluxe type bedrooms (9 family rooms & 6 double rooms) with en-suite modern fitted bathrooms(all bathrooms with hot water & 4 bathrooms with bathtubs), Stores, Staff room, Office room, Rooftop restaurant, Buffet area, Kitchen, Solar hot water, CCTV, TV cable, Telephone cable, Electric door locks, Vehicle park ( 6 cars ), 07 Lobby toilets.

Few mints drive to Negombo city and 8 Km to Katunayake International Air Port.

Just 100 meters away from Bus road and 800 meters to Railway station. 3 km to Katunayake Airport and 8 km to Negombo City.

Price Expecting is 120 Million (Negotiable)

* Good Rating in Booking, Trip Advisor, Expedia, Lonely Planel and other Hotel Booking website portals.


 
Post Your Ad