ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Fully Furnished Individual Rooms, Studio Balcony room, Apartment & Annex type located in Ratmalana-c පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Dehiwala   63 නැරඹුම්

₨2,500

  • fully-furnished-individual-rooms-studio-balcony-room-apartment-annex-type-located-in-ratmalana-c-big-0
  • fully-furnished-individual-rooms-studio-balcony-room-apartment-annex-type-located-in-ratmalana-c-big-1
  • fully-furnished-individual-rooms-studio-balcony-room-apartment-annex-type-located-in-ratmalana-c-big-2
  • fully-furnished-individual-rooms-studio-balcony-room-apartment-annex-type-located-in-ratmalana-c-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: ₨2,500

Fully Furnished Individual AC & Fan Rooms, Studio Balcony room, Apartment & Annex type located in close to Mount Lavinia and Ratmalana. Available for expatriates/foreigners for holidays, working executive ladies/bachelors, university students, for small project office/staff accommodation. 

Maintained furnished Self-catering Holiday homes for short/long term conveniently located in closer to Mount Lavinia (next to Ratmalana Airport, KDU Lake) and Ratmalana (Abans Glaxo) – Sri Lanka. Katubeddah university, German technical.

Approved by Sri Lanka Tourist Board

Quiet calm respectable area

Nearby restaurant-Lunch/Dinner Take-away available. Supermarket, Market, KFC, Pizza Hut, Food Court Salon/SPA, Bank and recently opened K-Zone Shopping Complex, Worship place (Mosque/ Church/Temple). Major business establishments, German Technical College, Katubeddah Universities, Sarvodaya. Close proximity to Moratuwa International cricket stadium.

Walking distance to Major business establishments, Kotalawela Defence Academy (KDU), Kotalawala Defense (KDU University), Located near KDU Defense Lake. Available Defense Pastry shop with traditional Sri Lankan morning breakfast. Air force, Civil Aviation, Ratmalana Airport, Vocational Training Institute and Easy access to Borupona American Lakeland International School, Hindu college, Deaf Blind School. 4 kms to Mount Lavinia beach. 

South of Colombo,you may prefer the beautiful beach in down south hotels and beach in Wadduwa,Bentota, Hikkaduwa. If you are the adventurous type, a 10 minutes’ drive will take you to the Bolgoda Lake, Resort hotel with swimming pool, buffet, surfing.

Walking distance to Main road, bus stop and railway station.

Quiet residential area with high wall. Utility (electricity) rated as per usage of meter reading. 

Minimum 3 days stay

- Individual Furnished room (2 beds), split ac, Sofas, dining table, TV, refrigerator, washing machine etc.. With attached bathroom & cooking facility for Rs. 2500/=, (US$ 18). 

Reservation for a month Rs. 35,000 (US$255)

- Separate Furnished individual Balcony studio room (2 beds) with split AC and attached bathroom. Sofas, dining table, TV, refrigerator, washing machine with separate equipped cooking facility per day is Rs. 3000/=, (US$22).

-Reservation for a month Rs.40, 000 (US$290) for a split AC studio room with small equipped kitchen facility. Furnished spacious room double bed, (sofa, table, furniture, TV, Refrigerator, Microwave, iron, linen, washing machine) separate entrance, parking available. Separate meter reading, 

-Apartment 1 bedroom (2 beds) - Split AC fully furnished with sitting room and equipped open pantry per day 20 to 22 US$, or Rs. 3500/= to 3800/=. 1 month stay Rs.50 000/= (US$360). Electricity as per your usage, separate meter.

-Apartment 2 bedrooms (2 beds) - Split AC fully furnished with sitting room and equipped open pantry per day Rs.3500/= to 3800/=, US$ 22-27 per day.

1 month stay Rs.60,000/= (US$435) electricity as per usage, separate meter.- 

-3 Split AC rooms & attached bathroom apartment with living room & kitchen - Rs.4500/= (US$ 33) excluding electricity. 1 month stay Rs.65000/= US$470.

-Annex:

This apartment is part of the main holiday home on the ground floor and commonly referred to as an “annex” with separate entrance and car park. A two room unit, where one room is with double & single bed and in main house with 2 rooms, living room and attached bathroom. Built in mini pantry equipped Includes microwave, electric kettle, cutlery/utensils, refrigerator, washing machine, iron, TV, linen provided. Separate fully furnished with Split AC Bedroom. 

Furnished “separate annex” type with 3 beds, new split AC, living room, small pantry, new bathroom. Rs. 3500= (US 25) ground floor. 1 month stay Rs.45,000/= (US$ 325),electricity as usage, separate meter.

Above rates excluding electricity, rated as per your usage of meter reading. 

Features & Facilities...

•Air-conditioned/Fan Rooms. 

•Fully Furnished Bedrooms & Living area. 

•Toilets with Hot Water. 

•Full Kitchen / Kitchenette with all cooking Utensils and Cutlery. 

•Separate dining area

Individual Ac & fan furnished room with tv, split Ac/ fan, double beds attached bathroom excluding electricity 2500 per day and monthly 35000/- with kitchen facility . Minimum stay 3 days

Mobile 009477 8995664, 0094 77 4307613, 00971 506786820, whatsapp +971506786820, viber or email lankaholidayhome@gmail.com

www.holidayhomesinsrilanka.webs.com


 
Post Your Ad