ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda Hornert CH115 පුද්ගලික

6 months ago වාහන Battaramulla   74 නැරඹුම්

₨ --

  • honda-hornert-ch115-big-0
  • honda-hornert-ch115-big-1
  • honda-hornert-ch115-big-2
  • honda-hornert-ch115-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Battaramulla
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Honda Hornert CH115

Bike in running condition.

Rej 2013 Original Rej

BAK - XXXX

Fornt Dual Disc.(Modified from Japan. Not in Sri Lanka.)

All parts are original.
Front tyre 100%(Nearly Replaced)
Rear tyre 80%
Original Stanley Lights
All Sensors are working
No time wasters.
Original Silencer
Selling due to upgrade.
Plz contact - 0720800619 - Pumuditha(Owner) 
Post Your Ad