ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House available for rent පුද්ගලික

8 months ago ඉඩකඩම් Colombo 5   96 නැරඹුම්

₨100,000

  • house-available-for-rent-big-0
  • house-available-for-rent-big-1
  • house-available-for-rent-big-2
  • house-available-for-rent-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 5
මිල: ₨100,000

House available for rent 

Second floor unit of a house available on rent at Havelock Road, Colombo 5, Sri Lanka

Monthly Rent - Rs100,000/= 
Furnished

Rental Advance - 1 year 
Security Deposit - 2 months 
Minimum rental period - 1 year

Square feet - 1,200

Bedrooms - 3 (Ome with A/C)
Attached Bathrooms - 1
Common Bathrooms - 1

Maid's room - 
Maid's toilet - 1

Vehicle parking - 1

* Two minutes walk to Royal Institute

* If we don’t answer your call please WhatsApp your requirement to us & we will get back to you as soon as possible. Thank you *

+ 94 (77) 33 188 33


 
Post Your Ad