ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for Sale Homagama පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Homagama   44 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Homagama
මිල: ₨9,500,000

Completed House for Sale surrounded with parapet wall @ Homagama , Kiriwattuduwa. 10 Perches with 1700 Sq. Ft..

2 Rooms with 1 Attached Bath Room And Servent’s Toilet.
Perfect Plan.. With Vehicle Park .
Pantry Cupboards
Good Neighbourhood
Small Garden Area
Verandah , Living and Dining Area. And Kitchen,

150 M to Bus Road ( 128 , 280 Bus Route’s )
5.5 Km to Homagama Town
3 Km to Kahathuduwa Highway Entrance
2 Km to Mahinda Rajapaksha International Stadium
2 Km to newly opened engineering And Textile Clothing Section Of the Moratuwa University.

Fully completed house & Conveniently located in peaceful well secured residential area. close to Homagama Town & Kahathuduwa Towns. Very convenient to all Supermarkets and All The Banks.
Selling Urgently
Call For More Information
( 0772947763 )
( 0776392197 )
NO BROKERS INVOLVED
( 95 Lakh )
Price Can Be Negotiable After Inspection!!!
RS 9,500,000


 
Post Your Ad