ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale in kesbewa පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Kesbewa   249 නැරඹුම්

₨26,000,000

  • house-for-sale-in-kesbewa-big-0
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-1
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-2
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-3
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-4
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-5
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-6
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-7
  • house-for-sale-in-kesbewa-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kesbewa
මිල: ₨26,000,000

House for sale in kesbewa

0777322657

House for sale in kesbewa

10 perches

with all the furniture

4 bedrooms master bedroom +A/C
3 bathrooms 
servant bathroom
2 cars parking space
26 milion (negotiable) 
Post Your Ad