ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale kotikwatta angoda පුද්ගලික

1 month ago ඉඩකඩම් Colombo 1   23 නැරඹුම්

₨11,000,000

  • house-for-sale-kotikwatta-angoda-big-0
  • house-for-sale-kotikwatta-angoda-big-1
  • house-for-sale-kotikwatta-angoda-big-2
  • house-for-sale-kotikwatta-angoda-big-3
  • house-for-sale-kotikwatta-angoda-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: ₨11,000,000

House for sale kotikwatta angoda rd nawanwatta

9 perches

4 bedroom

2 bath

Tile house
Separte entrance
Car parking
Cool area
2 story house
Wall and gate
Call me 0777135169
Price 110 lak
11m
No brokers plese
Call genuine appointment
No time wasters


 
Post Your Ad