ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale Millenium City Ekala පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Ja-Ela   78 නැරඹුම්

₨15,500,000

  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-0
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-1
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-2
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-3
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-4
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-5
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-6
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-7
  • house-for-sale-millenium-city-ekala-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ja-Ela
මිල: ₨15,500,000

House for sale Millenium City Ekala

Ja-ela, Ekala Millenium City Two story house for sale.

House located on near front main gate. Zone 1

Call 077 433 6230

4 Bedrooms ( 3 Rooms Air conditioned)

3 Bathrooms ( 1 attached with master bedroom)

8.3 Perches

2200s sqft

Price 155Laks (Rs.155,00,000/=)

Large car park

Hall & Dinning Room

TV lobby on upstairs

Roof Terrace

Kitchen with Store Room

Teak Pantry Cupboards.

Servant Bathroom

24 Hour Security

Garbage Collect everyday.

Roof top tank.

House faces to 20 feet road and park.

Wide roads, Jogging Tracks, Swimming Pools, Gym, children park, Landscapes gardens with Lake.

100m to Colombo - Kurunagala(05) Road, 6 min to Ja- ela express way interchange, 15 min to Airport - Katunayake. Schools, Supermarkets and other facilities are close.


 
Post Your Ad