ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Dehiwala   68 නැරඹුම්

₨35,000,000

  • house-for-sale-big-0
  • house-for-sale-big-1
  • house-for-sale-big-2
  • house-for-sale-big-3
  • house-for-sale-big-4
  • house-for-sale-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: ₨35,000,000

House for sale

Dehiwala kawdana road
35 million negotiable
Storey,two unit house

6 Perches

Ground floor:-
3Bed Rooms 
1Attach BathRooms 
1Common BathRooms
Large Living Area
Pantry
Car park 
Remote Roller gate
Large balconies
Plz call 0776424947
1 st floor:-
3Bed Rooms 
1Attach BathRooms 
1Common BathRooms
Large Living Area
Pantry
Car park 
Remote Roller Door
Large balconies

2nd Floor
Rooftop with laundry room

350Laks. Price can be Negotiable.
2 vehicle parking 0776424947 
Post Your Ad