ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House in weliweriya පුද්ගලික

1 month ago ඉඩකඩම් Gampaha   13 නැරඹුම්

₨5,300,000

  • house-in-weliweriya-big-0
  • house-in-weliweriya-big-1
  • house-in-weliweriya-big-2
  • house-in-weliweriya-big-3
  • house-in-weliweriya-big-4
  • house-in-weliweriya-big-5
  • house-in-weliweriya-big-6
  • house-in-weliweriya-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: ₨5,300,000

????️ බස් මාර්ගය - ගම්පහ - කිරිදිවෙල (202)

උදේ 4.30 සිට රාත්රි 10.15 දක්වා බස් දාවනය

????️නිවසේ සිට බස් මාර්ගයට දුර 400 M

????️ ලගම නගරය වැලිවේරිය ,දුර 1km පමන

????️17 පානදුර මහ නුවර බස් මාරග ට හා 228

වැලිවේරිය කොලබ මාර්ගයට පහසුවෙන්

ලගාවිය හැක.

????️ ලගම station එක . ගම්පහ ,දුර 8km

බියගම ආයොජන ප්රවර්ධනය කාලාපය පහසුවෙන් ලගාවිය හැක


 
Post Your Ad