ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House පුද්ගලික

4 weeks ago ඉඩකඩම් Kadawatha   15 නැරඹුම්

₨175,000

  • house-big-0
  • house-big-1
  • house-big-2
  • house-big-3
  • house-big-4
  • house-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kadawatha
මිල: ₨175,000

and for sale in Kadawatha - kirillawala

Per P. Rs.175,000/-

පර්වස් 30 ක පමණ බිම් කොටසක් පුත්ගලිකව විකිණීමට ඇත.
නුවර පාරට 2 Km .
කඩවත අදිවේගී මාර්ග පිවිසුමට 8Km
පහසු මාර්ග
නළ ජලය හා තෙකලා විදුලිය.
නිරුල් ඔප්පු
බැංකු ණය පසුකම් ලබාගත හැක.
පර්වස් 10 හෝ කැබලි වශයෙන් සලකා බැලිය හැක.
මිල ගණන් ඉඩම් ප්‍රමාණය අනුව කතා කර ගත හැක.
දුරකථනය මගින් විමසන්න.
0710492303


 
Post Your Ad