ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Kesbewata Piliyandalata Kittuwa watina demahal Niwasak wikinimata පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Piliyandala   97 නැරඹුම්

₨15,200,000

  • kesbewata-piliyandalata-kittuwa-watina-demahal-niwasak-wikinimata-big-0
  • kesbewata-piliyandalata-kittuwa-watina-demahal-niwasak-wikinimata-big-1
  • kesbewata-piliyandalata-kittuwa-watina-demahal-niwasak-wikinimata-big-2
  • kesbewata-piliyandalata-kittuwa-watina-demahal-niwasak-wikinimata-big-3
  • kesbewata-piliyandalata-kittuwa-watina-demahal-niwasak-wikinimata-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨15,200,000

Kesbewata Piliyandalata Kittuwa watina demahal Niwasak wikinimata 

076 15 660 15

Pach 16.5

Bed room 6

Bath room 3
Wata thappa roler gettu 
Wahana 10k park kara heka
162 piliyandala bandaragama parata 500m
120 kesbewa colombo parata 1.5km
Piliyandalata 3km
Lks 185k watina niwasa Lks 152 ta
Land eka pamanak Lks 90k wati 
Adi 30 parata muhunala atha 
Bank school super market athulu siyalu pahasukam walin samanwithai 
Bank loan laba gatha heka


 
Post Your Ad