ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land eka Akkara 5k. පුද්ගලික

5 months ago ඉඩකඩම් Puttalam   123 නැරඹුම්

₨6,500,000

  • land-eka-akkara-5k-big-0
  • land-eka-akkara-5k-big-1
  • land-eka-akkara-5k-big-2
  • land-eka-akkara-5k-big-3
  • land-eka-akkara-5k-big-4
  • land-eka-akkara-5k-big-5
  • land-eka-akkara-5k-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Puttalam
මිල: ₨6,500,000

Land details : -> sinnakkara oppu not suwarnabumi.

Land ake:- aba gas atha, pol gas atha, kaju gas atha, burutha gas atha, lin dekak atha ekak wagaa lindak anika normal lindak...

Land eka Akkara 5k.

Location :-> kiriyankalliya,galkuliya.

Price :- Rs laksha 65

Contact no 0776736744/ 0774988369


 
Post Your Ad