ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for lend පුද්ගලික

2 weeks ago ඉඩකඩම් Kadawatha   14 නැරඹුම්

₨ --

  • land-for-lend-big-0
  • land-for-lend-big-1
  • land-for-lend-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kadawatha
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න මිල ගණන් කතා බහ කළ හැක

සතියේ රියපොලක් හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරක් සදහා ප්‍රධාන බස්පාරට මුහුණලා ඉඩමක් කුලියට දීමට ඇත.   නුවර පාරට මීටර් 300ක් දුරින් සුවත උයන අසල. 0757326751


 
Post Your Ad