ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Maths English Medium Classes (6-11) in Malabe Conduct by Government Teacher පුද්ගලික

8 months ago අධ්‍යාපනය Colombo   107 නැරඹුම්

₨2,500

  • maths-english-medium-classes-6-11-in-malabe-conduct-by-government-teacher-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨2,500

• Teacher in a leading National School in Colombo (13 Years’ Experience)

• BSc. in (Mathematics) and National Diploma in Mathematics

• Presented Maths lessons in Nanasa TV /Vidasa TV

• Maths English medium local syllabus(Grade 6-11)

• Cover all theory parts and revision papers at midterm and end of each term

• Maximum 8 Students per group

• 2 hours per week

• Q and A Session for each Chapter 

• Individual attention for week student

• Classes at Residence 

• 2500 per Month (4 Weeks)


 
Post Your Ad