ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W136 170 Vb bumper set (1952–1953) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   91 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W136 170 Vb bumper (Mercedes W136 170 Vb Stoßfänger) 1952 – 1953 by stainlesssteel

One set include: 

1 front bumper in 3 parts and

1 rear bumper in 3 parts

Mounting kit (bolts, screws)

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=rzNiI8nORSo

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have: Mercedes,Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Mercedes W136 170 Vb bumper, Mercedes W136 170 VbStoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you are interested in this product,please contact us:

We can support for you: bumperautomobile.com, Mercedes W136 170 Vb bumper, Mercedes W136 170 VbStoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com

Website: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model W136 170 Vb

 
Post Your Ad