ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W170s bumper set (1935-1955) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   99 නැරඹුම්

₨1

  • mercedes-w170s-bumper-set-1935-1955-big-0
  • mercedes-w170s-bumper-set-1935-1955-big-1
  • mercedes-w170s-bumper-set-1935-1955-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W170s bumper (Mercedes W170s Stoßfänger ) by stainless steel (1935-1955)

One set bumper includes:

One front bumper, 2 overrides and 2 trimembellishers.

One rear bumper, 2 overrides and 2 trimembellishers.

Mounting kit (bolts, screws).

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=hLZB6m52dlc&feature=youtu.be

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Mercedes W170s bumper, Mercedes W170s Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, Mercedes W170s bumper, Mercedes W170s Stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com,

Web:http://www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model 170S

 
Post Your Ad