ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Portable Sound System (High) with 2 FM Microphones for Rent. පුද්ගලික

8 months ago වෙනත් Colombo 10   70 නැරඹුම්

₨2,500

  • portable-sound-system-high-with-2-fm-microphones-for-rent-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨2,500

Portable Sound System (High) with 2 FM Microphones for Rent.

For average area Event, Exhibition, Promotion etc.

2 Wireless FM Microphones, Bluetooth Connectivity, USB, Remote Controller and Charger included.

Suitable for 100 - 150 gathering

Re Chargeable Battery and Direct Power

No special operator necessary.

Free delivery within greater Colombo area.

Rs. 2500/= per day including delivery.

Hotline 0763 103 104

Standard Multimedia Projector - 2,500/= per day

Screen (6x6) - 1,500/= per day.

LED TV with stand - Starting from 4000/= per day.


 
Post Your Ad