ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Quality55" LED TV for Rent with the Stand ( FullHD ) in Colombo, Sri Lanka by Rentstuffs - Maharagama Product පුද්ගලික

8 months ago ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ Colombo 10   69 නැරඹුම්

₨10,000

  • quality55-led-tv-for-rent-with-the-stand-fullhd-in-colombo-sri-lanka-by-rentstuffs-maharagama-product-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨10,000

Android Smart LED TV for Rent with the Stand ( FullHD )

More suitable for Events, Exhibitions, Weddings, Training etc.

Android 4.0.4,

Internal 4GB Memory

Support Mouse and keyboard with USB

Internet and E mail, Youtube / Facebook / Etc..

Built in wi-fi module and Ethernet Port

Multiplex USB interface

Full HD 1080p,

Y PbPr, HDMI, VGA Input

TV, Tripod, VGA or HDMI Cable and Power cable

included.

Prices given for equipment rentals only. No fixing

and operated will be provided.

10 000/= per day

Special rates for more than 3 days rent.

Free delivery in and around greater Colombo area.

Prior reservation required.

Call/SMS 0763 103 104


 
Post Your Ad