ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Suzuki Every Join 2017 Manufactured පුද්ගලික

7 months ago වාහන Gampaha   88 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Suzuki Every Join 2017 Manufactured 

077-2796333 / 077-2249188

UNBEATABLE PRICE IN MARKET ❤️

•Silver Color

•13,250 Genuine Mileage JAAI Certificate Available 
•Bucket Seat
•Dunlop Tyres With Original Japanese Alloy wheel
•Suzuki Carpets & Sun Wisor Available 
•Power Shutter / Power Mirror 
• Central Locking 
•Remote Key 
•ABS Brake
•2nd Gear Option Available 
•Glasees Are Tinted 
- Warranty Will be Given To The Vehicle
~ Leasing Can Be Arranged Within One Day 
~ Registration Done Within One Day


 
Post Your Ad