ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Suzuki Spacia පුද්ගලික

9 months ago වාහන Colombo   79 නැරඹුම්

₨600,000

  • suzuki-spacia-big-0
  • suzuki-spacia-big-1
  • suzuki-spacia-big-2
  • suzuki-spacia-big-3
  • suzuki-spacia-big-4
  • suzuki-spacia-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨600,000

An urgent loan of Rs. 600,000/- needed for an emergency purpose. Payback in 25-30 days with a Rs. 100,000/- profit.

Security -

a Suzuki Spacia 2017 model car will be given to the lender as security for the above Period, till the loan and profit is paid to the lender. The car is presently on lease, with more than 12 months rental and a down payment worth of total 1.3 Million paid as of now.

The lender may enjoy the benefits of the vehicle, either by using it for personal use or by renting it out to a 3rd party for the above period free of charge. Pls call 0777552772 for more information. (Genuine parties only)


 
Post Your Ad