ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota Corolla2 පුද්ගලික

1 week ago වාහන Kegalle   20 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kegalle
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Make:- Toyota

Model:- Corolla 2 Supper Windy.

Y.O.M:- 1994

Registration:- 1996

Engine capacity:- 1331 cc/16 Valve EFI/ 4E Non turbo

Fuel consumption:- 13-14 city limits/ outstation 16-17 KMPL

Options:- AC / Power Mirrors / power steering / wiper control / Rear Wiper / Reverse Camera.

Description:- Car is in showroom condition. All parts are working properly. I use this as my second car. Selling due to money urgent. Price can be negotiate after inspection.

Call for more incurious:- 071-3617125


 
Post Your Ad