ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota Land cruiser Bj 73. Frp Top. (Call [hidden information]) වෘත්තීය

8 months ago වාහන Kotte   89 නැරඹුම්

₨3,450,000

  • toyota-land-cruiser-bj-73-frp-top-call-hidden-information-big-0
  • toyota-land-cruiser-bj-73-frp-top-call-hidden-information-big-1
  • toyota-land-cruiser-bj-73-frp-top-call-hidden-information-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kotte
මිල: ₨3,450,000

Toyota Land Cruiser Bj73 FRP top. De Silva Valuation given for Rs.3.7 Million. Fully modified for a professional off roading spec with all four-coil converted. Front Disc brake. AC / PS FRP top with twin sun roof (Easy convertible if needed). Original book, Clear documents. Both chassis number and engine number in order. Massive Heavy duty and Economical SUV. NO similar SUV to compare.

1. 4-inch lift kit with Ironman Damper.
2. Amada extreme pro shock system with sub tanks for high performance.
3. 1 HZ - 4.2cc six-cylinder diesel engine with all repairs done (Replaced with 13B Engine). High torque engine with massive pick up.
4. 1 HZ gear box and upgraded drive line. 
5. 24v with two Brand new Exide 5yr warranty batteries
6. Chassis and under carriage dismantle and restored with epoxy spay.
7. Body full painted no corrosion’s and no damages. Matt black and Gun metallic.
8. Snorkel, front and rear armadillo steel bumpers, front land cruiser original 12000 LBS mechanical PTO winch , extended links and adjustable pan hard rods. Hella bumper lights and LED driving and reverse lights, jerrycan and roof cage.
9. All services done and repairs been attended, and all needed bushes been replaced.
10. Brand new 33 x 12.5 x 15 Maxxis MT tires. Done only 500kms.
11. Leather interior wit New carpeting.
12. Built in inverter for quick Power out puts.
13. AC condenser, Radiator, Starter motor been replaced with New.
14. All Licence, Eco Test, Insurance are done.

අතිරේක විස්තර

Car Brand Toyota

 
Post Your Ad