ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ToyoToyota Dolphin LH102 පුද්ගලික

8 months ago වාහන Colombo 1   134 නැරඹුම්

₨2,460,000

  • toyotoyota-dolphin-lh102-big-0
  • toyotoyota-dolphin-lh102-big-1
  • toyotoyota-dolphin-lh102-big-2
  • toyotoyota-dolphin-lh102-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: ₨2,460,000

Angine running100% 

Bodi pili 100%
Ac
Power steering 
Power window 
Shrot model 102
4door
Ajasduble seat 
Usb setup
Good tayer 
Good battry 
Alloywhell 
Akuru tayer
Manufacture =1991
Registration =1994
License insurance 2020.05.00 update 
Clear document 
සම්පුර්ණ මුදල 2460000/= ප්රිනැස් නැත.
2275000/= ප්රිනැස් ලබාගත හැක.
මුලික ගෙවිම 185000/= තිබුනම ඇති.

075-2762050
Call me.

[කරැනාකර දැන්වි⁣මේ සියළුම විස්තර ඇති බැවින් කියවා බලා අමතන්න.comment,mg කිරිමෙන් හා call එකෙන් ගනන් කතා කිරිමෙන් වලකින්න.පරික්ෂා කිරිමෙන් පසු ගනන් කතාකරගත හැක.]


 
Post Your Ad