ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Two Story House For Sale In Pitakotte පුද්ගලික

7 months ago වාහන Colombo 14   127 නැරඹුම්

₨50,000,000

  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-0
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-1
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-2
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-3
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-4
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-5
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-6
  • two-story-house-for-sale-in-pitakotte-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 14
මිල: ₨50,000,000

පිටකෝට්ටෙ බනගලාව හන්දියේ ප්‍රධාන පාර ආසන්නයේ පර්:12ක ඉඩමෙ අන්ග සම්පූර්න කාබර 5කින් යුතු නිවාසය සමග කෝටි 5කට

0777944374

0703260777

0752857433

0763339747


 
Post Your Ad