ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Two Story Luxury House Available for Sale in Kotikawatta පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Colombo 10   68 නැරඹුම්

₨ --

  • two-story-luxury-house-available-for-sale-in-kotikawatta-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Two Storied Luxury House available for Sale in Kotikawatta with separate entrance. Just 400 meters away from Kotikawatta junction. built on 12.5 Perches Land area with Right round Boundary wall. Very convenient location close to Angoda Town. This house consists with 4 bedrooms (2 bedrooms A/C), 2 attached bathrooms, 01 common bathroom, terrazzo floor, kitchen and pantry cupboards, 02 gates. jack wood window and doors. easy access to Rajagiriya and Angoda Towns.

- Telephone

- 3 Phase Electricity

- Waterline facilities are available

- Clear deeds.

Wide road access and close proximity to Leading Banks, Government Offices, Government International Schools, Hospital, Educational Intuitions, Super Markets, Restaurants etc.

Price Expecting is 28.5 Million (Negotiable)

Contact:

0773224417


 
Post Your Ad