ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Volkswagen Beetle Euro style bumper (1955-1972) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   89 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volkswagen Beetle Euro style bumper ( VW Käfer Euro typstoßfänger) years(1955-1972) stainless steel

One set include: 1 front bumper with 2overrides , 1 rear bumper with 2 overrides , mounting kit (bolts, nuts).

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=lcDe4eiUmo4

Thechoice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel such as bumpers, trims, plate number frames...for classic cars.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, VW Beetle Euro style bumper, VWKäfer Euro typ stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com

Website: http://bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volkswagen
Transmission Manual
Model Beetle

 
Post Your Ad