ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Volkswagen Beetle USA style bumper set (1955-1972) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   121 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volkswagen Beetle USA style bumper ( VW Käfer USA typ stoßfänger ) stainless steel (1955-1972)

One set include: 1 front bumper with towelrail, 2 overrides ; 1 rear bumper with towel rail, 2 overrides and mounting kit(bolts, nuts).

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=RxCI0xuqbiE&feature=share

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

The choicefor your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... VW Beetle USA style bumper, VW Käfer USA typ stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel such as bumpers, trims, plate number frames...for classic cars.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, VW Beetle USA style bumper, VWKäfer USA typ stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com

Website: http://bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volkswagen
Transmission Manual
Condition New
Model Beetle

 
Post Your Ad