ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Volvo Amazon Euro bumper set (1956-1970) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   105 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volvo Amazon Euro bumper ( Volvo Amazon Euro typ Stoßfänger ) stainless steel (1956-1970)

One set includes: 

1 front bumper in 3 parts, 2 overrides

1 rear bumper in 3 parts, 2 overrides

Mounting kit.

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=3zBEaQZolWE

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...Volvo Amazon Eurobumper, Volvo Amazon Euro typ Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel such as bumpers, trims, plate number frames...for classic cars.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, Volvo Amazon Euro bumper ( VolvoAmazon Euro typ Stoßfänger

Sales team

Email: info@bumperautomobile.com

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volvo
Transmission Manual
Condition New
Model Amazon

 
Post Your Ad