ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

VW Karmann Ghia US type bumper (1955–1971) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   107 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volkswagen Karmann Ghia US type bumper(VW Karmann Ghia USA Stoßfänger) year (1955 – 1971) stainless steel

One set includes :

 1front bumper in 3 parts, towel rail, 2 overriders and mounting kit

1 rear bumper in 3 parts,  towel rail, 2 overriders and mountingkit 

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Link youtobe below:

https://www.youtube.com/watch?v=td8vBPmnEDQ&feature=share

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... VW Karmann Ghia USA bumper, VWKarmann Ghia USA Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers, trims,plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steel toolsfor high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables and chairs.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, VW KarmannGhia USA bumper, VW Karmann Ghia USA Stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volkswagen
Transmission Manual
Condition New
Model Karmann Ghia

 
Post Your Ad