ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

We are hiring - earn rs.15000/- per month පුද්ගලික

8 months ago රැකියා Colombo   113 නැරඹුම්

₨15,000

  • we-are-hiring-earn-rs15000-per-month-big-0
  • we-are-hiring-earn-rs15000-per-month-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨15,000

Earn Rs.25000/- per month - Simple online Jobs - Are You Looking for Home-Based Online Jobs? - Are You a Student, Housewife, jobseeker ? - Are you ready to Work 1 to 2 Hours daily Online? - Do You need Guaranteed Payment Monthly? Then this is for You, - Clicking on their Advertisement E-mails. - Submitting their Data's online. - Reading their Advertisement Sms. - Filling Forms on their websites, etc,. FREE to Join >> http://dailyonlinejobs.com 

අතිරේක විස්තර

Work Type Part-time

 
Post Your Ad